خدمات مشتری

خدمات مشتری

خدمات پس از فروش چرم ایلوک گارانتی محصول می باشد به مدت 18 ماه و 48 ساعت هم مهلت عودت دادن محصول است به هر دلیلی که مشتری اعلام کند و وجه پرداختی به ایشان بازگردانده می شود .